Начало
 
Добре дошли
 

Фирма "КА КОНСУЛТ - 04" ООД е създадена през март 2004г. с предмет на дейност

  • Консултантска дейност и строителен надзор в областта на строителството, консултантска дейност в областта на счетоводството, данъците и правото.
  • Извършва обследване за енергийна ефективност на енергийни потребители.

Фирмата работи с 54 високо квалифицирани специалисти - архитекти и инженери, повечето със стаж над 15 години, отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги.

При осъществяване на консултантската дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлоатационните и контролни органи.

Енергийна ефективност
 

На 18.07.2005г. фирма "КА КОНСУЛТ 04" ООД с решение №7/А на Изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност получи Сертификат за акредитация № СА-ОСС-07/20.07.2005г. за извършване на обследване за енергийна ефективност и за извършване на сертифициране на сгради.